Posted on

Amerikkalainen taiteilija Mark Rothko, joka kuvaili itseään abstraktiksi taidemaalariksi, sanoi kerran taiteesta, että hän ei ole sellainen ihminen, joka on kiinnostunut muodon, värin ja vastaavien suhteesta.

Voiko taidetta määritellä
Voiko taidetta määritellä

Hän ei kuvaillut itseään abstraktionistiksi, vaan mieluummin ihmiseksi, jopa oli kiinnostunut kuvaamaan ihmisten perustunteita, kuten surua, tragediaa, ekstaasia ja niin edelleen. Tämä oli yhden henkilön näkemys taiteesta, mutta mitä taiteella tarkoitetaan tätä nykyä? Miksi taiteen konseptin määritteleminen on niin vaikeaa? Tässä artikkelissa tutustutaan taiteen merkitykseen yrittäen ymmärtää taiteen määrittelemisen monimutkaisuutta.

Tämä kysymys nousee usein esiin, ja se saa monia erilaisia vastauksia. Monet väittävät, että taidetta ei voi määritellä. Tätä voi lähestyä usealla eri tavalla. Taiteeksi katsotaan usein prosessi tai tuote, jossa on tarkoituksellisesti järjestelty elementtejä siten, että se vetoaa tunteisiin tai aisteihin. Tämä pitää sisällään hyvin monipuolisen valikoiman ihmisten aktiviteetteja, luomuksia ja ilmaisukeinoja, kuten musiikin, kirjallisuuden, elokuvan, veistokset ja taulut. Taiteen merkitystä tutkitaan filosofian haarassa nimeltään estetiikka.

Taide ymmärretään yleensä miksi tahansa ihmisten tekemäksi toiminnaksi tai tuotteeksi, jolla on viestinnällinen tai esteettinen tarkoitus. Joksikin, joka kuvastaa ideaa, tunnetta tai vielä yleisemmin maailmankuvaa. Taide on kulttuurin komponentti, joka heijastelee luonteeltaan ekonomista ja sosiaalista kasvualustaa. Taide välittää jokaiseen kulttuuriin kuuluvia ideoita ja arvoja ajan ja paikan halki. Taiteen rooli muuttuu ajan saatossa, joskus taiteeseen kuuluu olennaisemmin esteettiset komponentit ja toisinaan sen sosioekonominen merkitys.

Kaikki nämä määritelmät sisältävät tosiasiallisia elementtejä, mutta ne ovat kuitenkin lähinnä mielipiteitä. Taidehistorioitsijat ja taiteen filosofit ovat riidelleet pitkään taiteen luokittelusta, ja siitä, pitäisikö joku tietty kulttuurillinen muoto tai työ luokitella taiteeksi. Taiteen määritelmä on avoin, subjektiivinen ja siitä voi väitellä. Historioitsijoiden ja taiteilijoiden keskuudessa ei ole syntynyt yksimielisyyttä, minkä vuoksi taiteella on niin monta erilaista määritelmää. Itse taiteen konsepti on muuttunut vuosisatojen saatossa.

Taiteen merkitys terminä aiheuttaa yhä tänä päivänäkin erimielisyyksiä, koska se on niin avoin monenlaisille tulkinnoille. Taiteella voi yksinkertaisesti tarkoittaa mitä tahansa ihmisen toimintaa tai toiminnan kehittämiseksi tarvittavia sääntöjä. Tämä yleistäisi konseptin, joka normaalisti ymmärretään korkeataiteena ja laajentaisi sen sisältämään myös akateemiset osa-alueet. Sanalla on myös monia puhekielisiä käyttötapoja. Taiteen voi sanoa olevan ihmisen ilmaisukeino, joka on luonteeltaan luova.

Taide tänä päivänä

Vaikka taiteen määritelmä on muuttunut vuosien aikana, meille on kehittynyt taidehistorian ala, jonka ansiosta pystymme nyt kategorisoimaan muutokset taiteessa vuosien aikana ja siten paremmin ymmärtämään sitä, kuinka taide muokkaa ja muokkaantuu artistien luovien impulssien ansiosta. Taiteen määrittelemisen ja ymmärtämisen mahdollistamiseksi on tärkeää ymmärtää hyvin myös taiteen historiaa. Perinteisen taiteen ja modernin taiteen välille on melko mahdotonta vetää suoraa viivaa ainakaan aiheuttamatta kiistaa. Jotkut katsovat taidetta perinteisemmästä näkökultasta ja arvostavat taidetta, joka kuvastaa joko taidetta tai aikakautta.

1900-luku oli käänteen tekevää aikaa taiteen käsityksen muovautumisessa, mikä on pitkälti syynä sille, että modernit taiteilijat tavoittelevat säännöllisesti uusia konsepteja, rikkoja perinteitä ja hylkäävät klassiset kauneuden kuvaukset. Kaikki nämä tekijät ovat synnyttäneen abstraktin taiteen. Taiteilija ei enää yritä peilata todellisuutta, vaan pyrkii ennemminkin ilmaisemaan sisäistä maailmaansa ja tunteitaan. Taiteen vanhat merkitykset ovat muuttuneet turhiksi. Tänä päivänä taide on kehittyvät ja maailmanlaajuinen konsepti, joka on avoinna tulkinnalle, liian muotoaan muuttava vangittavaksi yhteen muottiin.