Posted on

Moni haaveilee taiteilijan elämästä, mutta ei tiedä tarkalleen, mistä aloittaa ja kuinka toimia. Taidetta voi opiskella omaksi ilokseen erilaisilla työpajoilla, tai sitten sitä voi opiskella ammattilaisuuteen tähdäten ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen linjoilla. Taide-elämän tihein keskittymä sijoittuu Etelä-Suomeen, mutta taide-aloja pääsee opiskelemaan ympäri Suomea.

Taiteen opetuksen alat jakautuvat eri ryhmiin. Musiikkitaiteiden opiskelijat voivat opiskella muun muassa laulua, musiikkiteatteria, lauluntekoa tai instrumentin soittoa. Esittävien taiteiden opiskelijat suuntavaat opintonsa tanssiin ja teatteriin. Käsi- ja taideteollisuuden opiskelijat sen sijaan hiovat taitojaan kuvataiteilussa, taidegraafikkona, taidemaalarina, kuvanveistäjänä tai vaikkapa performanssitaiteilijana.

Mitä opiskelut sisältävät

Mitä taiteen opiskelijat sitten käytännössä tekevät? Opintoihin kuuluu niin teoreettisia kuin käytännön läheisiä opintoja. Opintojen aikana tutustutaan opiskelijan valitseman taiteenlajin historiaan ja nykytaiteeseen, sekä menetelmiin ja tekniikoihin. Opintojen sisältämät kielten opinnot ovat hyvin tärkeitä, sillä usein taitelijan ura voi urjeta myös ulkomailla. Siksi suositellaankin harjoittelujen suorittamista ulkomailla mahdollisuuksien mukaan. Taiteen opiskelijoita valmistellaan myös opintojen jälkeiseen aikaan työelämätaitojen opinnoilla. Usein taitelija työllistää itse itsensä – siksipä yrittäjyysoppi on osa usean koulun opintosuunnitelmaa.Taideopintoihin voi alkaa valmistautumaan halutessaan jo heti peruskoulun päätyttyä. Nuoret voivat hakea suorittamaan lukio-opintoja taidelukioihin, joita löytyy muun muassa Savonlinnasta ja Kuopiosta. Ammatillista opetusta tarjotaan niin ammattikoulu- kuin ammattikorkeakoulutasollakin.

Mitä taiteen aloja voin opiskella?

Kuvataide on yksi klassisista taiteenaloista. Kuvataidekasvatuksen opinnoissa opitaan kuvallisia ja audiovisuaalisia ilmaisunmuotoja, pedagogiikkaa ja teoriaa. Opiskelijaa rohkaistaan taiteelliseen ilmaisuun ja ajatteluun, sekä hänet tutustutetaan kuvataiteiden historiaan ja nykyhetkeen. Opintojen aikana opitaan soveltamaan ja kehittämään toimintamalleja pohjoisissa erityisolosuhteissa, sekä ymmärtämään kulttuurillisia ilmiöitä ja yhteiskunnallista merkitystä. Opetus perustuu moniaistisuuteen ja toiminnalliseen oppimiseen. Kuvataidelinjoja pääsee opiskelemaan myös useissa kansanopistoissa. Kansanopistoissa suoritetuista opinnoista saadaan lisäpisteitä ammattikoulujen hakuihin.Valokuvataide on yksi vahvassa nousussa olevista taideaineista. Valokuvataiteiden opiskelijat oppivat visuaalista kulttuuria ja ilmaisua, kuva-analyyseja, ja kuvallisen ilmaisun perusteita. Valokuvausmenetelmät, valokuvauksen historia ja valokuvaustaide muodostavat osan opinnoista. Tekninen osaaminen korostuu digitalisoitumisen myötä. Opinnot antavat valmiudet kameratekniikan hallitsemiseen ja kuvien käsittelyyn.Muotoilua opiskelevat oppivat ymmärtämään muotoilun prosesseja ja teknologioita, sekä hallitsemaan visuaalista ilmaisua. Muotoilun opinnot tuovat syvän ymmärryksen eri materiaalien käyttäytymisestä. Muotoilu opitaan näkemään osana kulttuuria ja kestävää kehitystä. Muotoilijan opinnot valitsevan kannattaa panostaa erityisesti kielten opiskeluun, sillä työ tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kotimaamme rajojen ulkopuoleltakin.Esittävien taiteiden opiskelijoiden opinnot ovat painottuneita käytännön harjoitteluun. Tekniikat ja taiteelliset projektit saavat suurta huomiota opiskelussa. Esittäviin taiteisiin lukeutuvat tanssitaide, sirkustaide ja teatteritaide. Opintojen päätyttyä voidaan työskennellä niin esiintyjänä, opettajan kuin suunnittelijana.

Suomalaisia taidekouluja

Ympäri Suomea on useita kouluja, jotka tarjoavat taidealojen opintoja. Pääkaupungissa taiteilijan ammattiin haluavat voivat hakeutua Taideteolliseen korkeakouluun, joka toimii Aalto-yliopiston alla. Valmistuneet voivat käyttää taiteen kandidaatti –nimitystä. Helsingissä voit opiskella muun muassa kuvataiteita, elokuvataiteita, muotoilua, valokuvataiteita, muotoilua ja lavastusta.Imatralta löytyy toisen asteen koulutusta vastaava Imatran taidekoulu. Imatralla taiteiden opiskelu painottuu kädentaitoihin. Taidekoulussa voi opiskella taidemaalausta, kuvanveistoa, taidegrafiikkaa ja korutaidetta. Imatran taidekoulu tulee siirtymään lähiaikoina Lappeenrantaan. Voit tutustaua tarkemmin opetustarjontaan tästä linkistä.Turun kuvataideakatemiasta löytyy hyvin kattava tarjonta taidealojen opiskelijaksi haluavalle. Akatemia kouluttaa esittävien taiteiden ja musiikin ammattilaisia, sekä kuvataiteiden ja media-alan ammattilaisia. Turussa pääsee myös erikoistumaan nukke- ja musiikkiteatteriin. Akatemian kirjoilla on noin 600 opiskelijaa.Taiteiden opintoja pääsee suorittamaan lukuisissa eri pisteissä. Studentum tarjoaa oivan apuvälineen sinulle sopivan oppilaitoksen etsintään. Ammattiopintojen lisäksi tarjolla on lukemattomia määriä erilaisia taidepajoja ja harrastepohjalle suunniteltuja kursseja. Voit kysyä esimerkiksi lähimmästä kansalaisopistosta kurssitarjontaa.

Suomalaisia taidekouluja